Palvelut

Kuljetuspalvelut

 • Lavetti- ja erikoiskuljetukset (kuljetusten suunnittelu, luvat, saatot, viranomaisyhteistyö)
 • Maa- ja kiviaineskuljetukset ja -toimitukset
 • Nosturi- ja vaihtolavapalvelut (nostotyöt, roskalavojen vuokraus ja -tyhjennys)
 • Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus

Maanrakennustyöt

 • Rakennusten pohjatyöt
 • Tie- ja katurakentaminen
 • Kunnallistekniikka
 • Kaivuutyöt
 • Maansiirtotyöt
 • Ponttaustuentatyöt
 • Piha- ja vihertyöt
 • Kivityöt
 • Salaojitukset
 • Purkutyöt
 • Kivien rikotus
 • Maarakentamisen kokonaisurakat

Kunnossapito

 • Kiinteistöjen talvikunnossapito (auraukset, hiekoitukset,
  lumen pois kuljetukset)
 • Harjaukset pihat ja tiet
 • Pesut pihat ja tiet

 


Ota yhteyttä

www.sivenius.fi copyright © 2019 Sivenius Oy | Sivuston suunnittelu ja toteutus: Bowsville Oy